Posted on

Indonesia lo sợ Bitcoin có thể được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Indonesia sẽ là quốc gia đầu tiên trên thế giới cấm hoàn toàn Bitcoin và các loại tiền cryptocurrency Xem thêm :Hướng dẫn đăng ký và mua tocken VCX ( VISACOIN)  Indonesia lo sợ Bitcoin có thể được sử dụng cho các hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. Theo số liệu của […]