Posted on

Hướng dẫn đăng ký nhận 1500 coin (TPP) , 500 coin ( NRC) và mua bán BTC/AlTCOIN trên Sàn Giao Dịch IDAX

   Xem thêm : Hướng dẫn đăng ký và mua bán BTC/ALTCOIN trên HUOBI.PRO   I) HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ    Bước 1: Ấn vào đây để đăng ký:  Bước 2: Bảng đăng ký hiện ra, điền đầy đủ thông tin. Nhập mail, sau đó nhấn “Get Code”, hệ thống sẽ gửi 1 mã số […]