Posted on

Hoán đổi token (Token Swaps) là gì?

Hoán đổi token (Token Swaps) là gì? Không giống như các crypto scam, quyết định thực hiện quá trình gửi token đến một Blockchain mới được gọi là “hoán đổi token” hoặc “chuyển dịch token”. Vậy quy trình này hoạt động như thế nào, có rủi ro ra sao? Hãy cùng tìm hiểu trong bài […]

Posted on

BINANCE THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG VÀO 24/5/2018 7:00 SA (UTC), QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP SẼ MẤT KHOẢNG 30 PHÚT

BINANCE THÔNG BÁO NÂNG CẤP HỆ THỐNG VÀO 24/5/2018 7:00 SA (UTC), QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP SẼ MẤT KHOẢNG 30 PHÚT THÁNG NĂM 23, 2018 NGHI LÊ 👁‍🗨 24 Binance sẽ thực hiện nâng cấp hệ thống theo lịch ngay sau 2018/05/24 7:00 SA (UTC).Quá trình nâng cấp sẽ mất khoảng 30 phút. Một số người […]